Consultanță
Management

Dezvoltare organizațională. Alinierea obiectivelor.


Creștem ritmul metabolic al fiecărei companii cu care lucrăm.

Făcându-i mai eficienți, mai dinamici, mai competitivi și mai profitabili.

Efectuăm analize 360° a întregii organizații. Piață, procese, oameni.
Propunem soluții realiste și aplicabile pentru procese mai eficiente.
Asistăm în re-designul proceselor pentru a alinia obiectivele angajaților cu cele ale organizației.

Cum facem asta

Pașii de la intenție la rezultat

Ce oprește organizația să își atingă obiectivele?

Identificăm principalii inhibitori, “bottleneck-urile“. Propunem soluții realiste și aplicabile de depășire a lor.

Procese prea puține, prea multe, neclare sau greoaie.

Mapăm și propunem îmbunătățiri ale proceselor de lucru.
Oferim o perspectivă diferită asupra lor pentru a ajuta la simplificare și optimizare.

Productivitatea afectează bunăstarea companiei dar și a angajaților.

Creșterea eficienței aduce bunăstare pentru toți. Ne ajutăm clienții să se asigure că obiectivele angajaților sunt aliniate cu ale companiei și că sistemele de recunoaștere și recompensare a performanței sunt calibrate.

Întrebări frecvente

O perspectivă diferită și obiectivă.
Un “know-how” diferit și o experiență de “best practice” în industria ta și/sau industrii similare.

Un consultant extern e mai puțin implicat în operațiunile zilnice și nu este influențat de relațiile personale inerente. Astfel, își menține o poziție obiectivă. Implementarea se face cu resurse interne, consultantul poate doar să ajute în proces.

Contactează-ne și stabilim împreună.
Ne implicăm doar în proiecte unde avem expertiză și suntem siguri că valoarea adaugată pe care o creăm, va depăși de câteva ori costurile cu onorariul nostru.

Servicii


Analiză 360°

Analiza și segmentarea clienților în categorii pentru a monitoriza performanța pe segmente. Identificarea diferențiată a motivelor ce îi determină să cumpere și celor ce îi îndepărtează.

Identificarea imaginii reale a companiei în piață, așa cum este percepută de clienți. Identificarea motivelor care stau la baza percepțiilor greșite.

Analiza și identificarea diferențiatorilor față de concurență. Care sunt atuurile reale versus concurență? Sunt ele transmise corect către piață? Care sunt slăbiciunile și cum se adresează ele?

Care e percepția angajaților despre companie? Ce i-ar ajuta să aibă o productivitate mai bună?

Cultura organizațională este una sănătoasă și care să încurajeze performanța? Sistemele de recunoaștere și recompensare a performanței încurajează auto-depășirea?

Care proceduri sunt cele mai mari consumatoare de timp și cum pot fi ele eficientizate. Care procese sunt neclare sau greoaie.

Care sunt riscurile curente și viitoare la care este expusă organizația. Cum le poate depășii. Simulare situații de criză.

Dezvoltare operațională

Auditarea fluxurilor de lucru pentru a identifica timpii morți ai angajaților, lipsa informațiilor sau a documentării, redundanțe. Se urmărește eficientizarea producției si reducerea erorilor și nevoia de reprelucrare.

Auditarea gestionării, cuantificării și documentării fluxurilor de lucru, a capacităților de producție și a sistemelor de măsurare și control.

Observăm frecvent măsurători dezechilibrate: cifra de afaceri și alte măsurători volumetrice sunt în prim plan; productivitatea, calitatea și costul serviciilor sau al unității de producție primesc mai puțină atenție.

Definire competențe de leadership specifice pentru organizația client. Construire instrumente de evaluare personalizate (studii de caz) și derulare centre de evaluare și dezvoltare competente de leadership. Aplicare instrumente de evaluare standard (LSI, Harisson). Redactare rapoarte de evaluare, oferire feedback, construire planuri de dezvoltare individuale, identificare zone de îmbunătățire, follow-up.

Dezvoltare organizațională

Identificarea nevoii specifice de recunoaștere și recompensare, prin instrumente de tip chestionar de cultura organizaționala/ studiu privind satisfacția angajaților. Definire și implementare de structuri eficiente și transparente de management de resurse umane – fișe de posturi, grile de posturi, grile de salarii – dublate de inițiative coerente și consecvente de recompensare, care să crească gradul de satisfacție și implicare a angajaților.

Definirea direcțiilor de acțiune prioritare, asa cum reies din exercițiul de măsurare a culturii organizaționale. Întocmirea unui plan de acțiuni și urmărirea implementării acestuia. Măsurarea rezultatelor/ impactului acestor acțiuni la nivel de organizație, prin re-aplicarea instrumentului de măsurare.

Identificarea priorităților legate de tranziția proceselor, echipelor și indivizilor. Redirecționarea utilizării resurselor, restructurarea proceselor de business, realocarea bugetelor și alte modalități operaționale de a schimba organizația. Evaluarea modului în care angajații sunt afectați de tranziție și minimizarea riscurilor de demotivare.

Vrei să vezi cum se aplică companiei tale?

Contactează-ne

Nu suntem disponibili în acest moment dar, dacă ne lași un mesaj, o să revenim ASAP.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search